Inventar de bune practici-KA122-SCH

Scris de Gradinita Model

Updatat la December 7, 2022

KA122-SCH

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

 

Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

                     KA122-SCH

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

            Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

PARTENERI -QUARTER MEDIATION-OLANDAGRADINITA MODEL –ROMANIA

OBIECTIVE:

Imbunatatirea a competentelor didactice prin aplicarea metodelor si instrumentelor inovative in activitatatea didactica.

Cursul promoveaza gândirea intuitivă, creativitatea, deschiderea de a descoperi și explora pot să facă echipă cu gândirea rațională, contribuind astfel la noi descoperiri și la o capacitate mult mai evoluată de a experimenta

Coordonator:Moldoveanu Elisabeta

Realizator:Andreea Dobrici

Autori:

-Matache Alexandra

-Palas Elena -Mirabela

-Craciun Elena Daniela

-Stoica Florentina -Alexandra

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

Țara și numele instituțieiRomânia, Grădinița Model
Denumirea metodeiPovestea zilei
Scopul metodeiDezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral.  
Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
O scurtă descriere a metodei      Pornind de la tema incluziunii și diversității, copiii împreună cu educatoare au început o poveste despre un zâne.Fiecare copil și-a exprimat ideea personală legată de tema poveștii și desfășurarea acesteia.Cu ajutorul educatoarei, toate ideile au fost unite.Pe rând, copiii au venit la tablă să ilustreze fragmentul din poveste imaginat de ei.La sfârșit, educatoarea a citit povestea. Apoi s-au dezbătut păreri, idei legate de aceasta. Dar și alte situații în care putem avea parte de incluziune sociala. 
Idei pentru activități educaționale    Povestea zilei poate avea un început dat sau doar o temă prestabilită. Poate fi legată de o întămplare din grădiniță (exemplu: cearta pe o jucărie), sau de o temă săptămânală (exemplu: emoții și sentimente). De asemenea, povestea mai poate începe de la un personaj, o jucărie sau o imagine.  
Alte note    Poveștile inventate de copii, cu un început dat sau o temă prestabilită, sunt o modalitate foarte bună de dezvoltare a imaginației și creativității. Dar și de a înțelege mai bine teme precum incluziunea, diversitatea, prietenia, familia etc. Orice temă poate fi abordată într-o astfel de metodă. Activitatea este foarte bună pentru a dezvolta limbajul. Fiind utilă în învățarea și înțelegerea unor cuvinte și expresii noi.      

Activitatea este foarte bună pentru a dezvolta limbajul. Fiind utilă în învățarea și înțelegerea unor cuvinte și expresii noi.

3-4 fotografii ale metodei
Realizat de: Matache Alexandra-Mihaela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

Țara și numele instituțieiRomânia, Grădinița Model
Denumirea metodeiJocul Anotimpurilor
Scopul metodeiEvaluarea cunoștințelor legate de anotimpuri și caracteristicile acestora.
Vârsta copiilor cărora se adresează metoda4-6 ani
O scurtă descriere a metodei      Copiiilor le sunt prezentate 4 planșe cu anotimpuri diferite.Se pun întrebări legate de acele anotimpuri pentru a ne asigura că toți copiii cunosc cele 4 anotimpuri.Într-un coș sunt puse jetoane cu diferite obiecte și fenomene legate de acele anotimpuri (frunze uscate, fructe de sezon, fulgi de zăpadă, soare etc.)Fiecare copil își alege un jeton pe care trebuie să îl pună pe planșa cu anotimpul potrivit.Se vor dezvolta idei legate de obiectul/fenomenul respectiv (Când se coace? Ce gust are? Unde îl putem găsi?etc.)  
Idei pentru activități educaționale    Jocul anotimpurilor poate fi jucat și în echipe. Echipele pot primi mai multe jetoane de așezat la anotimpul potrivit. La sfârșit, echipele primesc câte un punct pentru fiecare răspuns corect, jeton așezat coresunzător.
Alte note    În majoritatea situațiilor este importantă planificarea unei secvențe de analiză a jocului, realizată sub forma unei discuții sau dezbateri. Scopul acestei analize este conștientizarea elevilor că au participat la o activitate de învățare, încurajarea reflecției privind propriile acțiuni în situația de joc, conștientizarea achizițiilor dobândite. Punctele de discuție din această etapă pot fi: Ce a urmărit jocul? Cum v-ați simțit? Ce ați învățat? Care a fost contribuția voastră la joc? Ce ați descoperit?    

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Matache Alexandra Mihaela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

Țara și numele instituțieiRomânia, Grădinița Model
Denumirea metodeiMicii actori
Scopul metodeiAsumându-și rolurile, copiii nu numai că îți fixează conținutul, dar prin acțiunile premergătoare își conturează mai limpede convingerile, își exprimă în manieră proprie atitudinile privitoare la situație, își antrenează abilitățile psihodramatice și își dezvoltă competențele.
Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
O scurtă descriere a metodei      Povestirea Capra cu 3 iezi a fost prezentată copiilor, anterior metodei, printr-o lectură după imagini.Copiii sunt împărțiți în echipe de câte 5, Fiecare membru al echipei va avea câte un rol în poveste (capra, cei 3 iezi și lupul).Fiecare echipă va pune în scenă o secvență din poveste.La sfârșitul activității se pun întrebări legate de personajele poveștii, ce ar schimba copiii, ce le-a plăcut și ce nu?
Idei pentru activități educaționale    Metoda jocul de rol poate fi folosită pentru a pune în scenă orice poveste învățată de preșcolari, sau pentru a dezvolta situații imaginare, a învăța copiii cum să reacționeze în anumite situații cotidiene.
Alte note    Toate comportamentele atinse cu ajutorul acestei metode conduc la formarea comportamentelor dezirabile în viața de zi cu zi a copiilor.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Matache Alexandra-Mihaela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

Țara și numele instituțieiRomânia, Grădinița Model
Denumirea metodeiCubul emoțiilor
Scopul metodeiExplorarea emoțiilor pentru îmbogățirea cunoștințelor.
Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
O scurtă descriere a metodei    1.Se prezintă zarul și fiecare emoție în parte. 2.Copiii rostogolesc  pe rând zarul și mimează emoția aleasă. 3.Se discută despre emoția respectivă. În ce situații este resimțită, din ce cauze și ce sentimente declanșează.
Idei pentru activități educaționale    Cubul poate fi înlocuit cu imagini din orice temă (animale domestice/sălbatice, elemente ale anotimpurilor, fructe și legume, insecte). Metoda se poate aplica și în jocurile logico-matematice, dar și în activitățile matematice care pot viza învățarea pozițiilor spațiale.
Alte note    Cubul este strategia de predare-învățare care urmărește un algoritm care vizează descrierea, comparația, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se dorește explorarea unui subiect nou sau a unuia cunoscut pentru a fi îmbogățit cu noi cunoștințe.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Matache Alexandra-Mihaela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

Țara și numele instituțieiRomânia, Grădinița Model
Denumirea metodeiCulorile primăverii
Scopul metodeiJocul l accentuează rolul formativ al activităților matematice prin: formarea unor deprinderi de lucru corect și eficient; însușirea conștientă, într-un mod accesibil și plăcut, a cunoștințelor matematice; exersarea operațiilor gândirii(analiză, sinteză, clasificare, comparație); dezvoltarea spiritului de observație.
Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani.
O scurtă descriere a metodei      Copiii discută despre florile de primăvară li caracteristicile acestora. În special, despre coloritul diversificat.Ei exemplifică obiecte la care întâlnesc culori asemănătoare.Se efectuează jocul de probă. Vor alege un cartonaș pe care sunt desenate biluțe de culori diferite în pahare. Copiii vor reproduce imaginea aleasă punând într-un pahar gol aceeași succesiune de biluțe colorate precum în imaginea aleasă. Pentru început, jocul se va desfășura individual.Pentru a complica jocul, în partea a doua, vor veni perechi de câte doi copii. Vor face o întrecere. Câștigă primul care termină de pus în pahar biluțele colorate conform ordinii din imagine.  
Idei pentru activități educaționale    Jocul logic se poate folosi în mai multe activități educative. Scopurile acestuia putând fi adaptate la necesitățile grupei. Jocul poate viza clasificarea obiectelor pe anumite categorii (exemplu fructe și legume, sau animale domestice și sălbatice).
Alte note    Jocul, ca metodă, intervine pe o anumită secvență de instruire, ca un ansamblu de acțiuni și operații ce se organizează în formă specifică a jocului didactic în diferite momente ale activităților, aduce un plus de eficiență formativă în planul cunoașterii, determină atitudini afective și o conduită afectivă a preșcolarului.
3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Matache Alexandra-Mihaela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădinița Model
2.Denumirea metodeiCopacul primăverii
3.Scopul metodeiFormarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi; cunoasterea si utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru specifice artelor plastice; stimularea expresivitatii si a creativitatii prin pictura.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-5 ani
5.O scurtă descriere a metodei      Se pregătește materialul necesar activității. Se așează scăunelele și măsuțele .;Se împart materialele de lucru și se verifică poziția corectă;Se începe o discuție despre anotimpul primăvara;Se prezintă și se analizează planșa model, se discută despre culorile folosite.Demonstrez si explic modul de lucru.Se executa cu copiii cateva exercitii pentru incalzirea muschilor mici ai mainiLa final se va face analiza lucrarilor si se va realiza o expozitie cu aceste lucrari. Se va da copiilor posibilitatea de a observa in voie lucrarile. Se acorda recompense.  
6.Idei pentru activități educaționale    Activitatea poate fi utiliziată în completarea altor teme săptămânale, sau ca evaluare a cunoștințelor despre anotimpuri.
7.Alte note    Se urmăresc mânuirea corectă a materialului didactic; identificarea obiectelor, precum și a culorilor; utilizarea culorilor corespunzătoate copacilor de primăvară.  

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Matache Alexandra-Mihaela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomania, Gradinita Model
2.Denumirea metodeiCubul simturilor
3.Scopul metodeiExploatarea simturilor pentru imbogatirea cunostintelor
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
5.O scurtă descriere a metodei    Prezint cubul ce are pe laturile lui, poze cu simturile omului (tactil,olfactiv,gustativ,auditiv,vizual). Fiecare copil arunca cubul,si simtul care apare pe acesta, trebuie demonstrat( pe masa exista obiecte specifice fiecarui simt ). Se vorbeste despre fiecare simt in parte aducandu-se noi informatii .
6.Idei pentru activități educaționale  Pe fetele cubului pot fi lipite si alte imagini din alte domenii, putand fi folosit si in alte activitati educative, din domeniul stiinte, limba si comunicare, domeniul om si societate.
7.Alte note    „Cubul“ se poate folosi in activitatile de preadare-invatare ce urmareste descrierea, compararea, asocierea,analizarea, atunci cand se exploreaza o noua tema sau pentru imbogatirea cunostintelor unei teme deja cunoscute.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Elena Daniela Florea

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomania, Gradinita Model
2.Denumirea metodeiMicii ,mari actori
3.Scopul metodeiDezvoltarea deprinderilor de initiativa,comunicare, rezolvare de probleme,cunoasterea de sine si de cooperare in echipa.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
5.O scurtă descriere a metodei    Povestea „Ridichia uriasa“ Copiii cunosc povestea deorece le-a fost prezentata intr-o activitate anterioara sub forma de lectura dupa imagini. Copiii isi aleg personalele si sunt costumati ca ele,interpretand firul desfasurarii actiunii din poveste, avand grija sa parcurga toate intamplarile din „Ridichia uriasa“. La sfarsit, ei vor raspunde intrebarilor despre personaje, ce le-a placut si ce nu le-a placur din poveste
6.Idei pentru activități educaționale    In jocul de rol, copiii vor invata cum sa actioneze in anumite situatii de viata,cautand solutii noi pentru rezolvarea problemelorse vor pune in pielea unor personaje din povestile cunoscute.
7.Alte note    Aceasta metoda dezvolta imaginatia si creativitatea copiilor, stimulandu-i sa gandeasca, activandu-i cognitiv,afectiv, psihomotoriu. Totodata isi exerseaza si capacitatile de empatie, de comunicare si cooperare a lucrului in echipa.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Elena Daniela Florea

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomania , Gradinita  Model
2.Denumirea metodeiStafeta
3.Scopul metodeiSa formeze o atitudine pozitiva si sa consolideze  sanatatea psiho-emotionala
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
5.O scurtă descriere a metodei    „Stafeta“.   Copiii sunt impartiti in 2 echipe si li se explica ce au de facut,realizandu-s e si demonstratia si jocul de proba. La fluierul de pornire cate un copil de la fiecare echipa, ia o mingie din cosul de langa linia de start si alearga sa o lasa in cosul din fata lui,situat la 10 metri apoi se intoarce iar la cosul de la start si mai ia 2 mingii pe care le va pune in alt cosul situat la 20 de metri. Apoi se intoarce si preda „stafeta“ ,bate palma cu urmatorul copil care asteapta in sir la randul lui.  Toti copiii sunt apludati si recompensati cu medalii !  
6.Idei pentru activități educaționale  Jocul se poate realizat si cu alte actiuni, se poate folosi si cu alte exercitii fizice, (diferite tipuri de sarituri sau de mers) sau chiar si cu obiecte ( mingii, cercuri, popice etc)  
7.Alte note    Jocul sportiv dezvolta spiritul competitiv,ajuta la imbunatatirea dexteritatii,ajuta la o dezvoltare si o crestere sanatoasa si armonioasa, intareste sanatatea fizica a celor mici  

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Elena Daniela Florea

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomania, Gradinita Model
2.Denumirea metodeiAlbinutele la stupul lor
3.Scopul metodeiSa consolideze cunostintele referitoare la cifrele in limitele 1-3 si numaratul 1,2,3.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
5.O scurtă descriere a metodei     Jocul „Albinutele la stupul lor“. Copiii trebuie sa recunoasca cifrele in limitele 1-3, sa cunoasca numaratul 1,2,3 si sa puna in corespondenta cantitatea la numar si invers in limitele 1-3. Ei vor lucra individual. Fiecare copil  trebuie sa aseaze obiectele la „locul lor“ in functie de ce cifra este pe masa lui. La indeplinirea corecta a sarcinii de lucru este aplaudat si recompensat.
6.Idei pentru activități educaționale  Jocul  poate fi folosit si se poate adapta dupa categorile de varsta si caracteristicile ei, in toate domeniile de activitate, in functie de scopurile urmarite.
7.Alte note    Jocul dezvolta operatiile gandirii (analiza, sinteza, comparatia), dezvolta atentia voluntara, spiritul de observatie, Jocul didactic este cel mai eficient mijloc de instruire si educare

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Elena Daniela Florea

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomania, Gradinita Model
2.Denumirea metodeiObservam si ne jucam
3.Scopul metodeiConsolidarea si imbogatirea cunostintelor despre insecte
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
5.O scurtă descriere a metodei    In lumea insectelor . Copiii primesc replici fidele, din plastic ale unor insecte ce le pot intalni mai des in viata de zi cu zi . Ei primesc si echipament adecvat obsevarii acestora ( clestisori, pensete, lupe) si se realizeaza observarea propriu-zisa a acestora, urmarind sa raspunda la intrebarile educatoarei(ce sunt,cum sunt, cum se deplaseaza , din ce parti este alcatuit corpul lor,ce foloase ne aduc si ce rau pot face ele).
6.Idei pentru activități educaționale    Tema poate fi folosita la cunoasterea mediului,activitate artistico plastica,activitate practica,educatie pentru societate. „Insecta preferata”;Modelam insecte””Buburuza(aplicatie”; „Sa ne comportam ca albinele in stup”,etc
7.Alte note    „Observatia“ trebuie sa se ghideze dupa raspunsurile la o serie de intrebari dinainte stabilite,care directioneaza cercetarea spre finalitatea dorita. Obersvatia furnizeaza o cantitate bogata de date intr-un interval scurt de timp.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Elena Daniela Florea

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomania , Gradinita Model
2.Denumirea metodeiUrmeaza traseul
3.Scopul metodeiConsolidarea deprinderilor psiho-motrice invatate
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda3-4 ani
5.O scurtă descriere a metodei    li se prezinta copiilor un traseu aplicativ in care au de indeplinit cateva sarcini…mers taras print-un tunel, saritura cu desprindere de pe ambele picioare,mers in echilibru pe o bancuta, alergatul printre jaloane,terminandu-se cu aruncarea mingiei in cos.  Copiilor li se demonstreaza cum se realizeaza acest traseu corect, fara greseli,urmand ca fiecare in parte sa execute sarcinile date. La finalul fiecarui traseu, copiii sunt aplaudati iar la sfarsit recompensati si apreciati verbal .
6.Idei pentru activități educaționale  Acest tip de exercitii legate intr-un traseu aplicativ se poate realiza si pe echipe .Astfel se dezvolta spiritul de competitie si fair-play
7.Alte note    Educatia psho-motorie ocupa un loc important in procesul de instruire inca de la grupa mica, ajutand la educarea spritului de ordine si disciplina, stimularea interesului pentru practicarea exercitiilor fizice, educarea spiritului de echipa si fair-play.
                                                                                                                    

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Elena Daniela Florea

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădiniţa Model
2.Denumirea metodeiFormele geometrice prind viaţă
3.Scopul metodeiConsolidarea cunoştinţelor despre formele geometrice şi deprinderii de a realiza o compoziţie plastică
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
5.O scurtă descriere a metodei      Educatoarea arată copiilor trusa LOGI, din care scoate un triunghi, un dreptunghi, un cerc şi un pătrat.Copiii sunt anunţaţi că la acestă activitate vor desena diverse obiecte care au forma de cerc, pătrat, triunghi şi dreptunghi.Educatoarea demostrează sarcina activităţii.Se realizează desfăşurarea propriu-zisă a activităţii.
6.Idei pentru activități educaționale    Se poate desfasura activitatea cerand copiilor sa desene obiecte care sa contina toate cele 4 figuri geometrice (de exemplu o racheta)

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Palaş Elena Mirabela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădiniţa Model
2.Denumirea metodeiÎn trenuleţul emoţiilor
3.Scopul metodeiConsolidarea deprinderii de a realiza o compoziţie plastică, utilizand tehnicile învăţate.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
5.O scurtă descriere a metodei    Copiii sunt anunţaţi că la acestă activitate vor picta diverse obiecte/persoane care ii fac fericiţi. Copiii sunt anunţaţi că la acestă activitate vor picta folosind o singură culoare, la bătaia din palme a educatoarei copiii işi vor schimba locul, impicit culoarea.Se amintesc regulile de lucru si se executa exercitiile de incalzire a mainilor.Se realizează desfăşurarea propriu-zisă a activităţii.Fiecare copil va spune ce reprezinta desenele sale.
6.Idei pentru activități educaționale  Se poate realiza activitatea atat in aer liber cat si in clasa. Copiii pot picta obiecte cu referire la orice alta emotie.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Palaş Elena Mirabela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădiniţa Model
2.Denumirea metodeiVanatoarea de comori
3.Scopul metodeiConsolidarea deprinderilor de orientare de in spatiu si a deprinderii de a lucra in echipa.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
5.O scurtă descriere a metodei      Se formează 3 echipe.Fiecare echipă este rugată să-şi aleagă un nume şi un lider.Fiecare lider primeşte lista cu obiectele ce trebuiesc găsite.Copiii sunt anunţaţi că au la dispoziţie 15 min să găsească obiectele ascunse.După trecerea celor 15 minute, toate grupele sunt runt rugate să încheie căutarea şi să-şi prezinte obiectele găsite. Echipa care a găsit cele mai multe obiecte căştigă, iar dacă sunt la egalitate, va căştiga chipa care a terminat prima.
6.Idei pentru activități educaționale  Activitatea se poate realiza si in parc cu ajutorul parintilor, folosind diverse obiecte.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Palaş Elena Mirabela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădiniţa Model
2.Denumirea metodeiCuburile Alfabet
3.Scopul metodeiFormulare de cuvinte, despartirea in silabe si reprezentarea lor grafica si identificarea sunetului initial.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
5.O scurtă descriere a metodei      Copii au fost solicitati sa se gandesca la un cuvant.Cu ajutorul cuburilor fiecare prescolar a scris cuvantul respectiv.Pe urma cuvantul a fost despartit in silabe si reprezentarea grafica a silabelor.La final fiecare copil a identificat sunetul initial al cuvanului ales.
6.Idei pentru activități educaționale    Se pot folosi jetoane cu litere in locul cuburilor.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Palaş Elena Mirabela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădiniţa Model
2.Denumirea metodeiSpune mai departe…
3.Scopul metodeiDezvoltarea creativitatii, a capacitatii de colaborare si cooperare.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
5.O scurtă descriere a metodei      Se formeaza trei echipe.Fiecare echipa va primi cate un puzzle si cate 5 cuburi.Fiecare membru arunca cu zarul, iar imaginea care va pica va fi folosta in poveste.Animalul  reprezentat de puzzle va deveni personajul principal a povestii la care se vor adauga actiunile, personajele si obiectele ilustrate e zaruri.Cand cele trei echipe finalizeaza liderul grupului va spune povestea.Se corda 100p echipei care  terminat prima, continuand cu 90p, 80p pentru urmatoarele doua.Se acorda puncte si pentru originalitate si zarurile folosite (5 zaruri-50p).Castiga echipa care are cele mai multe puncte.
6.Idei pentru activități educaționaleEste ideala pentru o activitate cu parintii.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Palaş Elena Mirabela

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Țara și numele instituțieiRomânia, Grădiniţa Model
2.Denumirea metodeiTrasura
3.Scopul metodeiVizeaza gradul de atentie al copilului si rapiditatea cu care acesta raspunde la auzul unor cuvinte.
4.Vârsta copiilor cărora se adresează metoda5-6 ani
5.O scurtă descriere a metodei      Copiii sunt asezati pe scaune, grupati cate doi.Fiecare copil primeste un rol desemnat de un nume.Primii 4 copii vor fii caii, urmatorul rand este pentru vizitiu, urmeaza imparatul si imparateasa, iar ultimii 4 sunt rotile.La citirea povestii fiecare copil trebuie sa se ridice atunci cand isi aude numele (de exemplu: „Imparatul ii spune imparatesei“, imparatul si imparateasa se vor ridica).In cazul in care acestia nu se ridica drept pedeasa vor bea un paharut de apa.La auzul cuvantului „trasura“ toti copiii se vor ridica  indiferent de rolul lor in poveste.
6.Idei pentru activități educaționale  Se poate realiza nu doar la clasa de copii, dar si la intalnirile cu parintii.

3-4 fotografii ale metodei

Realizat de: Palaş Elena Mirabela

METHOD CARD

  MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1       .Numele tarii si istitutiaRomania, Gradinita Model
2.Numele metodeiM.A.C. (Muzica,arta ,creativitate)  
3.ScopulDezvoltarea abilităților emoționale și sociale prin muzică, artă și creativitate.  
4.Vârsta copiilor cărora le este potrivită această metodă3 – 6 ani
5.Scurtă descriere a metodeiFolositi o bucată lungă de hârtie dintr-o rolă de hârtie. Copiii ar trebui să picteze tema necesară, folosind diferite tehnici și instrumente de lucru (bureți, rulouri, pensule, degete etc.), cu suport muzical (de preferință muzică clasică).  
6.Idei pentru activități educaționalAceastă metodă poate fi folosită în activități cu copiii și părinții (de exemplu: de Ziua Mamei, pentru a reprezenta dragostea față de mama, copiii vor picta în timp ce ascultă muzică). Poate fi folosit și în activități în care copiii învață despre fapte bune și rele și în orice alt tip de activitate.  
7.Alte noteMetoda poate fi folosită și în alte tipuri de activități, cum ar fi activități artistice.  

3-4 fotografii

Realizat de:Stoica Alexandra

METHOD CARD

           MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Numele tarii si istitutiaRomania, Gradinita Model
2.Numele metodeiNatura ne inspira
3.ScopulSă dezvolte creativitatea copiilor prin explorarea mediului și capacitatea de a învăța prin descoperire
4.Vârsta copiilor cărora le este potrivită această metodă3 – 6 ani
5.Scurtă descriere a metodeiCopiii împreună cu profesorul aleg o temă (de exemplu ,,Copacul,,). Apoi, merg la natură pentru a obține materialele necesare pentru a finaliza tema (bețișoare, lemn, pietre, frunze etc.). Tema aleasă se va realiza în cât mai multe categorii de activitate – matematică, desen, pictură, modelaj, construcții etc., atât la clasă, cât și în aer liber.  
6.Idei pentru activități educaționalProiecte tematice.
7.Alte noteMetoda poate fi folosită și în alte tipuri de activități, cum ar fi activități artistice.

3-4 fotografii

Realizat de:Stoica Alexandra

METHOD CARD

     MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Numele tarii si institutiaRomania, Gradinita Model
2.Denumirea metodeiBalonul emotiilor
3.ScopulInteractiune cu colegii
4.Varsta copiilor3 – 6 ani
5.Descrierea metodeiMetoda presupune lucrul în perechi pentru  identificarea  emoțiilor fiecărui copil . Perechile au un balon împărțit în două, pe care fiecare partener trebuie să ilustreze emoția transmisă de coleg. Odată ce au identificat emoția, merg și așează balonul pe panou. Odată ce toate baloanele au fost așezate, acestea vor forma buchetul de baloane cu emoții. La finalul activității, copiii vor analiza desenele de pe ele, găsind astfel soluții pentru reglarea și autoreglarea emoțiilor.La final vor desena cum s-au simtit in timpul activitatii.  
6.Idei pentru alte activitati educationale  . Această metodă poate fi folosită la sfârșitul oricărei activități din clasă pentru a vedea ce impact emoțional a avut asupra lor și cum își împărtășesc emoțiile cu ceilalți.  

3-4 fotografii cu metoda

Realizat de:Stoica Alexandra

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540

Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Numele tarii si institutieiRomania, Gradinita Model  
2.Denumirea metodeiCe s-a intamplat??
3.ScopulSă dezvolte logica ,imaginația si limbajul  
4.Vârsta copiilor cărora le este potrivită această metodă4 – 6 years
5.Descrierea metodeiCopiii extrag o imagine care ilustrează o situație de viață (de exemplu, un copil care plânge). Copiii trebuie să spună ce crede că s-a întâmplat înainte de momentul ilustrat în imagine și ce acțiuni ar putea fi întreprinse în continuare.  
6.Idei pentru activitati educationaleÎntâlnire de dimineață, activități de dezvoltare a limbajului.    
7.Other notesCopiii de 5-6 ani pot juca jocul în grupuri mici la ALA I    

3-4 method photos

Realizat de:Stoica Alexandra

METHOD CARD

MODEL-Modern,Oportun,Dinamic, Educativ, Ludic

                    Numar referinta:2021-1-RO01-KA122-SCH-000021540Perioada de implementare 01.11.2021—01.11.2022

1.Numele tarii si istitutiaRomania, Gradinita Model
2.Numele metodeiCorpul omenesc(metoda Albi)-STEAM
3.ScopulIdentificați părțile corpului și organele umane.
4.Vârsta copiilor cărora le este potrivită această metodă3 – 6 ani
5.Scurtă descriere a metodeiFiecare copil din clasă are această carte. Metoda Albi poate fi folosită pentru a învăța părțile și organele corpului uman și alte informații interesante. Albi are un stilou pe care copiii îl folosesc pentru a răspunde la întrebări, ghicitori și sarcini. Dacă răspunsul este corect, stiloul face un zgomot specific. Dacă nu este corect, stiloul nu scoate niciun sunet.
6.Idei pentru activități educaționalAceastă metodă poate fi folosită la finalul activităților (evaluare, de exemplu), ca concurs Răspunde rapid și bine!. Concursul poate fi organizat cu echipe de patru copii, profesorul notează punctajul și stabilește echipa câștigătoare. De asemenea, copiii pot realiza puzzle-uri cu corpul uman (sistemul osos, sistemul circulator și sistemul muscular).  
7.Alte noteDacă toate clasele de la grădiniță au Albi, profesorii pot organiza un concurs între ele și pot stabili cea mai pregătită clasă cu cunoștințe despre corpul uman.

3-4 fotografii

Realizat de:Stoica Alexandra

Acest material a fost creat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi utilizat acest conținut.

This material has been created with the financial support of the European Commission. The content of this material is the sole responsibility of the authors, and the National Agency and the

Te-ar mai putea interesa si …

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *